Chiếu Làng: Bảo vệ ngôi đình và rình cẩu tặcTình hình đã rất tình hình, ngôi đình làng mấy trăm năm tuổi đang xuống cấp toàn diện, cột hậu cung bị mọt đã đành, nguy hơn là một số thành phần dân chúng làm ô uế nơi thiêng liêng. Cụ Bá tuyên bố, nếu bắt gặp đôi nào ôm ấp nhau ở gốc cây bàng trong sân đình sẽ phang chết thôi. Cụ còn thuê thợ rèn bịt sắt vào đầu ba tong. Cái ba tong của cụ bá cứ gọi là nhất làng, bằng gỗ lim nặng trịch. Truyền mồm, một lần cụ đã phang 5 thằng cướp què chân bằng chính cây ba tong này.
Mới đây bọn trộm đã vào đình ăn cắp mất một đôi hạc quý, cả làng như có tang. Đêm ấy mưa gió phũ phàng, ông thủ từ say rượu nằm khướt cỏ bợ, bọn trộm tự do hoàng hành.
Cụ Bá co ý kiến thay thủ từ. Chức này quan trọng lắm, mỗi vụ được trả công 3 tạ thóc chứ ít đâu. Cụ đề xuất cho anh Nô làm thủ từ. Một vài cụ trong chi hội phản đối, anh Nô có tính máu gái mà quản đình nghe không ổn. Cụ Bá gạt phắt quan điển mày, bảo: “Quan trọng là thằng Nô rất khỏe, lại có võ, tính hung, không sợ trộm cướp. Nếu không bảo vệ tốt thì sẽ mất sạch đồ thờ. Còn tính máu gái chả liên quan gì, đứa nào thích thì cứ cho chết”.
Không ai giám cãi lời cụ Bá. Cụ Bá là người duy nhất biết đọc chữ nho, không có cụ thì chả ai hiểu mấy cái câu đối, bia đá viết gì. Các cụ thống nhất xong thì gọi anh Nô tới giao cho anh trọng trách là thủ từ, nếu mất cái gì thì phải đền, thậm chí chịu tội với làng. Mỗi vụ làng cho 3 tạ thóc, tuyệt đối không được chim gái trong đình.

Nam thanh niên ngồi lên tượng phật gây bất bình

(còn nữa)

Lê TựXem thêm