Chiếu Làng: Chuyện ăn khoán chửa hoangCụ Bá chống gậy ra đình, thấy bóng người đàn bà luẩn quẩn trong đình, dáng cong tớn. Cụ gọi: “Ơi con Mẹ Đốp, trải chiếu cho các cụ họp chưa?”.
Mẹ Đốp cười như nắc nẻ, bẩm cụ Bá già, làm gì còn Mẹ Đốp mẹ Độp nữa, cháu đâu còn ăn lương của làng để các cụ sai vặt nữa, cháu đã nhận thầu khu vườn đình trồng rau, hàng tháng trả tiền cho các cụ trong hội người cao tuổi khoản nước thuốc, cụ quên à?”. Cụ Bá lẩm bẩm: “Ô hay, thế thì ai đi rao việc làng, ai hầu các cụ đây? Thôi, để tao trả lại mày một ít để mày làm tiếp việc trải chiếu cho làng”.
Mẹ Đốp mang chiếu trải ra sân đình, cái chiếu hoa còn mới tinh. Hôm nay chi hội người cao tuổi họp bàn gì ấy. Các cụ họp luôn, bàn bạc đủ mọi chuyện trên đời, nhưng chẳng quyết việc gì quan trọng. Cụ Bá làm chi hội trưởng gần chục năm rồi, tai nặng, mắt kém mà chả có cụ nào thay.
Cụ Bá hỏi Mẹ Đốp: “Hôm nay mày làm gì cho các cụ nhắm thế?”. Mẹ Đốp bảo, quỹ chả còn đồng nào đâu, ăn uống tốn kém lắm. Nhà nào mà chả có cơm, cụ nào mà chả có hũ rượu ngâm để trong gậm gường. Chỉ có nước chè tươi, thuốc lào, thế thôi.

Thị Mầu bị phạt vạ

(Còn nữa)

Lê Tự
Xem thêm