Phụ huynh nghiên cứu sách giáo khoaBộ sách giáo khoa CHÂN TRỜI SÁNG TẠO, bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam do các tác giả phía Nam biên soạn.

Cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam hiện nay chia thành 5 khung trình độ: Giáo dục mầm non có nhà trẻ và mẫu giáo. Giáo dục cơ bản bao gồm: Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. Giáo dục chuyên biệt bao gồm: Trung học phổ thông chuyên, năng khiếu; Trung tâm Giáo dục thường xuyên; Trường Phổ thông dân tộc nội trú; Trường giáo dưỡng. Giáo dục đại học bao gồm: Dự bị đại học; Trung cấp, dạy nghề; Cao đẳng; Đại học; Tuyển sinh. Giáo dục sau đại học bao gồm: Cao học; Nghiên cứu sinh.

Bộ sách giáo khoa CÁNH DIỀU được xuất bản và phát hành bởi sự hợp tác của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm (thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh (thuộc Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh) và Công ty Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).

I. TIỂU HỌC

* Lớp 1: Toán 1, Tiếng Việt 1, Đạo đức 1, Giáo dục thể chất 1, Mĩ thuật 1, Tiếng Anh 1, Hoạt động trải nghiệm 1, Tự nhiên và Xã hội 1, Thủ công 1, Tập viết 1.
* Lớp 2: Toán 2, Tiếng Việt 2, Đạo đức 2, Thể dục 2, Mĩ thuật 2, Tiếng Anh 2, Hoạt động trải nghiệm 2, Tự nhiên và Xã hội 2, Thủ công 2, Tập viết 2.
* Lớp 3: Toán 3, Tiếng Việt 3, Đạo đức 3, Thể dục 3, Mĩ thuật 3, Tiếng Anh 3, Hoạt động trải nghiệm 3, Tự nhiên và Xã hội 3, Thủ công 3, Tập viết 3, Tin học 3.
* Lớp 4: Toán 4, Tiếng Việt 4, Đạo đức 4, Thể dục 4, Mĩ thuật 4, Tiếng Anh 4, Hoạt động trải nghiệm 4, Tin học 4, Khoa học 4, Lịch sử - Địa lý 4.
* Lớp 5: Toán 5, Tiếng Việt 5, Đạo đức 5, Thể dục 5, Mĩ thuật 5, Tiếng Anh 5, Hoạt động trải nghiệm 5, Tin học 5, Khoa học 5, Lịch sử - Địa lý 5.

II. TRUNG HỌC CƠ SỞ

* Lớp 6: Toán học 6, Vật lý 6, Sinh học 6, Công nghệ 6, Ngữ văn 6, Lịch sử 6, Địa lý 6, Giáo dục công dân 6, Ngoại ngữ 6, Thể dục 6, Âm nhạc 6, Mỹ thuật 6, Tin học 6.
* Lớp 7: Toán học 7, Vật lý 7, Sinh học 7, Công nghệ 7, Ngữ văn 7, Lịch sử 7, Địa lý 7, Giáo dục công dân 7, Ngoại ngữ 7, Thể dục 7, Âm nhạc 7, Mỹ thuật 7, Tin học 7.
* Lớp 8: Toán học 8, Vật lý 8, Sinh học 8, Công nghệ 8, Ngữ văn 8, Lịch sử 8, Địa lý 8, Giáo dục công dân 8, Ngoại ngữ 8, Thể dục 8, Âm nhạc 8, Mỹ thuật 8, Tin học 8, Hóa học 8, Hướng nghiệp dạy nghề 8.
* Lớp 9: Toán học 9, Vật lý 9, Sinh học 9, Công nghệ 9, Ngữ văn 9, Lịch sử 9, Địa lý 9, Giáo dục công dân 9, Ngoại ngữ 9, Thể dục 9, Âm nhạc 9, Mỹ thuật 9, Tin học 9, Hóa học 9, Hướng nghiệp dạy nghề 9.

II. TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

* Lớp 10: Đại số 10, Hình học 10, Ngữ văn 10, Sinh học 10, Vật lý 10, Hóa học 10, Lịch sử 10, Địa lý 10, Ngoại ngữ 10, Công nghệ 10, Tin học 10, Thể dục 10, Giáo dục công dân 10, Giáo dục Quốc phòng và An ninh 10.
* Lớp 11: Đại số & Giải tích 11, Hình học 11, Ngữ văn 11, Sinh học 11, Vật lý 11, Hóa học 11, Lịch sử 11, Địa lý 11, Ngoại ngữ 11, Công nghệ 11, Tin học 11, Thể dục 11, Giáo dục công dân 11, Giáo dục Quốc phòng và An ninh 11.
* Lớp 12: Giải tích 12, Hình học 12, Ngữ văn 12, Sinh học 12, Vật lý 12, Hóa học 12, Lịch sử 12, Địa lý 12, Ngoại ngữ 12, Công nghệ 12, Tin học 12, Thể dục 12, Giáo dục công dân 12, Giáo dục Quốc phòng và An ninh 12.

Tháng 9/2007, Học viện Quản lý Giáo dục trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo khoa học "Triết lý giáo dục Việt Nam". Ở hội nghị này, nhiều đại biểu cho rằng nền giáo dục Việt Nam từ trong truyền thống và hiện đại đều có triết lý giáo dục, thể hiện qua những câu như: "Không thầy đố mày làm nên"; "Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu mến thầy"; "Học thầy không tày học bạn"; "Tiên học lễ, hậu học văn"; "Học phải đi đôi với hành"; "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người"; "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu";... Tuy nhiên, theo một bài báo ngày 26/9/2007 trên Tạp chí Cộng sản, hội nghị này vẫn chưa đưa ra được một định nghĩa cụ thể về triết lý giáo dục nước nhà.
Xem thêm